Jak spočítat spotřebu látky

Už se ti to asi stalo, vidíš krásnou látku, a hned víš, co by z ní bylo....

A vzápětí si lámeš hlavu, kolik látky budeš potřebovat.

Spotřebu látky ovlivňuje více faktorů: složitost střihu, výška a velikost postavy, délka oděvu, šíře materiálu, a v neposlední řadě také vzor látky. Vypočítat základní spotřebu látky na šitý oděv je velice jednoduché, stačí ti k tomu znát délku oděvu, který chceš šít. Spotřeba je orientační a u složitějších modelů se může lišit. Pokud šiješ ze vzorované látky, je potřeba počítat s tím, že vzor na sebe bude navazovat, a tím bude větší spotřeba .spotřeba materiálu

Střih polož na rub látky. Látka je složená lícem dovnitř. Díly, které mají označení přehyb, polož tímto místem na přehyb složené látky.

Při pokládání na látku musíš dodržovat také směr osnovní nitě, která je na střihu označena šipkou. Jen u některých látek smíš díly převrátit. Počítat také musíš s rozestupy mezi jednotlivými díly a to kvůli švovým záložkám, které je potřeba přidat a na střihu nejsou zobrazeny.

polohový plán

 

Trochu složitější je spotřeba látky na kolovou a půlkolovou sukni. Na obrázcích níže můžeš vidět, jak se pokládá látka na tyto sukně a jak zjistíš přesnou spotřebu materiálu.

Pokud šiješ složitější oděv a buď si nejsi jistý/á, nebo nechceš kupovat zbytečně látku navíc, je lepší střih položit nejprve na stůl, narovnat ho do šířky 140 - 160 cm a zjistit tak přesnou spotřebu materiálu.