Z důvodu naší cesty a účasti na veletrhu Brno Patchwork Meeting 2024 neproběhne v pátek 19. dubna a v pondělí 22. dubna pravidelná expedice eshopu s fyzickým zbožím. Zaplacené objednávky expedujeme naposledy ve středu 17. dubna, následně pak až v úterý 23. dubna. Digitální zboží odchází beze změny. Děkujeme za pochopení!

Pravidla užití digitálního obsahu Šijeme hravě

Kupující souhlasí se zpřístupněním digitálního obsahu před lhůtou 14 dní od vytvoření objednávky a bere tímto na vědomí, že okamžitým poskytnutím digitálního obsahu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je oprávněn při využití služby užít zpřístupněný digitální obsah výhradně pro svoji vlastní osobní potřebu. Kupující není oprávněn digitální obsah ani jeho část kopírovat v jakékoli formě nad rámec své osobní potřeby a není oprávněn zpřístupňovat ho dalším osobám. Kupujícíl bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením práv na ochranu duševního vlastnictví s možností postihu podle zákona.